Parafia p.w. św. Jana Bosko w Szczecinie

Parafia


Galeria zdjęćHistoria

Droga neokatechumenalna narodziła się już 40 lat temu na przedmieściach Madrytu. Bóg posłużył się do tego pewnym młodym, dobrze zapowiadającym się artystą malarzem, Franciszkiem Arguello (Kiko) i kobietą, członkinią pewnego instytutu misyjnego, Carmen Hernandez. Na obrzeżach tej wielkiej aglomeracji, żyjąc wśród ludności bardzo ubogiej, nie tylko pod względem materialnym, ale także moralnym, odkryli oni KERYGMAT (Słowo Zbawienia), które zwiastowane wśród tych biedaków i przyjęte przez nich z wiarą, dało im moc do całkowitej zmiany życia.

W ten sposób oczom tych dwojga ludzi ukazał się katechumenat, czyli droga do wiary. Tam też zrodziła się wśród tych biedaków pierwsza wspólnota, złożona z Cyganów, analfabetów i żebraków.

Widząc całe to wydarzenie Kościół w osobie ówczesnego arcybiskupa Madrytu Casimiro Morcillo zachęcił, by przenieść to doświadczenie do innych parafii Madrytu, Rzymu i potem innych krajów.

W dzisiejszym świecie obok tego ubóstwa, które było udziałem ludzi z barków Palomeras Altas, istnieją także olbrzymie przestrzenie innego ubóstwa. Tylu ludzi żyje w bezsensie, w olbrzymich kryzysach osobistych, prowadzących często do targnięcia się na własne życie, z pytaniem o sens cierpienia, które dziś na mnie spada. Oni właśnie potrzebują tego SŁOWA ZBAWIENIA, to ubodzy XXI wieku. Tylko Jezus Chrystus Zmartwychwstały i żyjący dziś może uratować ich życie. Widać to wyraźnie, bo wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej na całym świecie istnieją zarówno w dzielnicach biedy, jak i bardzo bogatych. Widać w nich ludzi często oddalonych od Kościoła.

Także kolejni papieże, Paweł VI, Jan Paweł II oraz Benedykt XVI widzą w tym sposobie duszpasterstwa skuteczną pomoc dla współczesnego społeczeństwa bardzo zsekularyzowanego, zindywidualizowanego i gnostyckiego.

Jeśli chodzi o owoce Drogi (bo tak zwykłe w skrócie nazywa się ten czas formacji), to są nimi zapewne poważny proces nawrócenia, który prowadzi do odbudowania rodziny, jej otwarcia na życie, ale też wdzięczności i wierności Kościołowi. Widoczny jest w nich również olbrzymi zapał misyjny. Wśród braci ze wspólnot narodził się charyzmat rodzin misyjnych. Wyjeżdżają one w najbardziej zdechrystianizowane obszary świata i tam żyjąc stają się zaczątkiem parafii. W tych wspólnotach objawia się także rozkwit powołań do prezbiteratu i życia konsekrowanego, co w wielu krajach jest ewenementem.

Na Drodze zrodziły się także międzynarodowe diecezjalne seminaria misyjne Redemptoris Mater, gdzie formowani są prezbiterzy gotowi być posłani w dowolne miejsce na świecie, by nieść Ewangelię.

 

Wspólnoty neokatechumenalne w parafii św. Jana Bosko.

Historia wspólnot neokatechumenalnych w parafii św. Jana Bosko jest prawie tak samo długa, jak samej parafii. Pierwsze katechezy dla dorosłych były tu głoszone w Wielkim Poście 1989 r., z inicjatywy ówczesnego proboszcza, śp. ks. Lucjana Gierosa.

Obecnie w parafii istnieją dwie wspólnoty neokatechumenalne. Starsza ma za sobą 18 lat, młodsza 6 lat.

Jeden z naszych braci (Dariusz Szymański) we wspólnocie odkrył i zrealizował swoje powołanie do prezbiteratu i obecnie jest proboszczem w jednej z parafii w Chorwacji. Inny (Łukasz Sobczyński) obecnie potwierdza swoje powołanie w Międzynarodowym Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater w Madrycie.

Mimo tak niewielkiej liczby wspólnot jest tu ponad 30. dzieci. Z podziwem patrzymy również na najstarsze z naszych sióstr, którym ograniczenia fizyczne i choroby nie odbierają gorliwości i zapału do uczestniczenia w liturgiach wspólnotowych.

Uczestniczyliśmy także we wszystkich ważnych dla Kościoła wydarzeniach w Polsce, na świecie i w parafii. Byliśmy obecni na spotkaniach z Ojcem Świętym Janem Pawłem II podczas Jego pielgrzymek do kraju, ale także szczególnie w Jego spotkaniach z mło-dymi: w Częstochowie 1991, w Loretto 1994, w Paryżu 1997, w Ziemi Świętej i w Rzymie w 2000, w Toronto 2002 i w ostatnim w Kolonii 2005, już z Benedyktem XVI. To ostatnie spotkanie było poprzedzone ewangelizacją uliczną połączoną z zapraszaniem mieszkańców niemieckich (nie tylko) miast do przyjazdu do Kolonii. Zorganizowały to wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej z całej Europy. Szczecińskim wspólnotom przypadł Lineburg oraz dwa miasteczka w Holandii.

Dni młodych są zawsze czasem poważnego zastanawiania się nad swoim powołaniem, ale także okazją spotkania i rozmowy o tym z młodymi całego świata.

Jako parafia mieliśmy także wielokrotnie okazję do wspierania misji szczecińskiej rodziny z Drogi, Arkadiusza i Marzeny Majków z 5. dzieci. Rodzina ta przebywa obecnie w Serbii w ramach tzw. misji rodzin.

Przez wszystkie te lata istnienia w naszej parafii wielokrotnie głoszone były Katechezy Zwiastowania, ostatnie w Wielki Poście 2007 r. z obecnym proboszczem ks. Zbigniewem Hulem.

Takie katechezy głosiliśmy także w parafii św. Bonifacego w Barlinku, gdzie również powstała wspólnota neokatechumenalna.

© 2003-2019 by Parafia p.w. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu