Parafia p.w. św. Jana Bosko w Szczecinie

Parafia


Galeria zdjęćZamysł Boży

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników w Rodzinie Salezjańskiej

Dla zbawienia młodzieży, "tej najbardziej delikatnej i drogiej cząstki ludzkiej społeczności", Duch Święty, przy matczynym udziale Maryi, powołał świętego Jana Bosko, który założył Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego (1859), wraz ze świętą Marią Dominiką Mazzarello założył Instytut Córek Maryi Wspomożycielki (1872) i rozciągnął apostolską siłę charyzmatu salezjańskiego przez ustanowienie Pobożnego Związku Współpracowników Salezjańskich (dziś Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników) jako trzecią gałąź Rodziny Salezjańskiej (1876).

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników wraz z Towarzystwem Świętego Franciszka Salezego, Instytutem Córek Maryi Wspomożycielki i innymi urzędowo uznanymi grupami, jest nosicielem wspólnego powołania salezjańskiego i jest współodpowiedzialne za żywotność programu księdza Bosko w Kościele i w świecie.

 (z Programu Życia Apostolskiego Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników)

 Salezjanie Współpracownicy - Posłannictwo

Od duchowości apostolskiej, właściwej dla Księdza Bosko, każda grupa w Rodzinie Salezjańskiej, w sposób oryginalny, przyjmuje i określa  własne zadanie w Kościele. Poszczególne osoby i różne grupy w pokornej postawie słuchania i poszukiwania Boga, otrzymują światło i siłę niezbędną do realizacji swego powołania w świecie i w Kościele.
Rodzina Salezjańska potwierdza wierność proroczemu bogactwu Księdza Bosko, jako odpowiedź na wierność planowi Bożemu.
Nasze posłannictwo to promocja człowieka, wychowanie i ewangelizacja.
Kierując swoje działania w sposób uprzywilejowany na młodzież ubogą, członkowie Rodziny Salezjańskiej dążą przede wszystkim do stworzenia warunków sprzyjających godnemu rozwojowi osób.

Cel swego dzieła Ksiądz Bosko określał wyrażeniem: "Uczciwy obywatel i dobry chrześcijanin". Takimi pragnął widzieć swoich wychowanków, taki nowy porządek w społeczeństwie.

Według myśli Ksiądza Bosko, Salezjanie Współpracownicy wypełniają swój apostolat przede wszystkim poprzez codzienne obowiazki. Chcą naśladować Jezusa Chrystusa, Człowieka doskonałego, posłanego przez Ojca, aby służyć ludziom na świecie. Dążą przez to do urzeczywistnienia, w zwyczajnych warunkach życiowych, ewangelicznego ideału miłości Boga i bliźniego. Czynią to ożywieni duchem salezjańskim, okazując wszędzie szczególne zainteresowanie młodzieżą będącą w potrzebie. 

© 2003-2019 by Parafia p.w. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu