Parafia p.w. św. Jana Bosko w Szczecinie

Parafia


Galeria zdjęćO nas...

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic.

Różne są drogi proponowane chrześcijanom, aby żyć wiarą swojego Chrztu. Niektórzy pod natchnieniem Ducha Świętego, pociągnięci osobą ks. Bosko, realizują ideał „pracy z nim” pozostając w świecie i są wezwani, aby żyć w warunkach człowieka świeckiego tym samym charyzmatem Zgromadzenia Salezjańskiego. (Przedmowa do PŻA)

Założycielem Zgromadzenia Salezjańskiego jest ksiądz Jan Bosko. Zgromadzenie Salezjańskie powstało w 1854 roku, jako męskie zgromadzenie zakonne.

Od samego początku ks. Bosko myślał o organizowaniu świeckich w swoim dziele; zaprosił więc świeckich, mężczyzn i kobiety, oraz członków kleru diecezjalnego do „współpracy” w swojej misji zbawiania młodzieży, przede wszystkim ubogiej i opuszczonej. W 1876 roku wyraźnie zdefiniował ich program życia w „Regulaminach Współpracowników Salezjańskich” przez niego napisany, a następnie Kościół zatwierdzony.  

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników to świecka gałąź Rodziny Salezjańskiej. Na przestrzeni lat Stowarzyszenie przyjmowało różne nazwy: Związku Pobożnego Pomocników Salezjańskich, Współpracowników Salezjańskich, Salezjańskich Pomocników Kościoła.  Obecnie nosi ono nazwę Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników. Stowarzyszenie, zachowując władzę Przełożonego Generalnego,  powierza własny zarząd i animację Radom:  lokalnym, prowincjalny i światowym.

 

Salezjanie w Szczecinie na osiedlach Kaliny i Przyjaźni.

Gdy w roku 1986 Salezjanie zawarli z diecezją  szczecińsko – kamieńską porozumienie w sprawie objęcia nowej parafii w Szczecinie, w trosce o wiernych z osiedli Kaliny i Przyjaźni ,  śp. księdzu Lucjanowi  Gierosowi zlecili  podjąć trud budowy kaplicy i pozostałych obiektów parafialnych.

Ks. Gieros – wielki budowniczy obiektów salezjańskich - od samego początku gromadził przy sobie ludzi świeckich, zafascynowanych jego entuzjazmem tworzenia. Włączeni w dzieło budowania, świeccy poznawali  specyfikę ducha  salezjańskiego.   Po wybudowaniu kaplicy  w grudniu 1986 została erygowana parafia rzymsko-katolicka pw. św. Jana Bosko w Szczecinie.

Parafia rozpoczęła radosny żywot, jako wspólnota licznych wspólnot gromadzących dzieci, młodzież i dorosłych.

 

Przyrzekam być wiernym uczniem Chrystusa w Kościele katolickim ,..

Przynależność do Stowarzyszenia rozpoczyna się z chwilą złożenia osobistego aktu „Przyrzeczenia”, poprzez który wyraża się swoją wolę życia zobowiązaniami wypływającymi z Chrztu św., zgodnie z Programem Życia Apostolskiego (Art. 27 §3 Statutu SSW).

 Formalne powołanie Lokalnego Centrum Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników w naszej parafii nastąpiło z chwilą złożenia  Przyrzeczenia przez pierwszych aspirantów do Stowarzyszenia  w dniu 18 lutego 2001 roku.  Lokalne Centrum  jest częścią organizacji Prowincjalnej.

Wspólne powołanie i przynależność do tego Stowarzyszenia czynią Salezjanów Współpracowników duchowymi braćmi i siostrami. „Zjednoczeni jednym sercem i jedną duszą” żyją w braterskim zjednoczeniu przez więzy charakterystyczne duchowi księdza Bosko (Art. 13 Statutu SSW).

Jako Salezjanie Współpracownicy tworzymy więzy rodzinne a braterskie zjednoczenie jest klimatem naszych spotkań. We wszelkich działaniach mamy świadomość wielkiej godności bycia członkiem Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Współpracownikiem samego Chrystusa.

Salezjanie Współpracownicy w swoich relacjach praktykują dobroć, jakiej pragnął ks. Bosko. Są otwarci, serdeczni i radośni, gotowi do uczynienia pierwszego kroku do przyjmowania zawsze innych z dobrocią, szacunkiem i cierpliwością. Starają się wzbudzać relacje zaufania i przyjaźni, aby w prostocie i życzliwości stworzyć wokół siebie klimat rodzinny. Są ludźmi pokoju i w dialogu poszukują wyjaśnienia i zgody (Art.24 Statutu SSW). Wypracowaniu takiej świadomości zmierzają programy formacyjno-apostolskie Stowarzyszenia.

W celu konkretnego realizowania komunii z grupami Rodziny Salezjańskiej, Salezjanie Współpracownicy są wezwani, aby promować spotkania, uroczystości, dni formacji i studium, przyjaźni i rodziny, chwile animacji, dni modlitwy, skupienia i rekolekcji (Art. 10 §2 Statutu SSW).

Salezjanie Współpracownicy rozwijają relacje ze współbraćmi  Salezjanami Księdza Bosko SDB i współsiostrami  Córkami Maryi Wspomożycielki CMW w klimacie całkowitego zaufania.  Księża Salezjanie wspierają  wysiłki Salezjanów Współpracowników na rzecz formacji, by mogli lepiej propagować i dawać świadectwo o salezjańskim charyzmacie, szczególnie w kontekście laickim.

Dziś nasze Lokalne Centrum Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników zrzesza 13 osób.  Są wśród nas osoby różnych stanów, różnych zawodów, w różnym wieku, działamy w różnych środowiskach. Są wśród nas osoby czynu. Są również osoby wspierające tych pierwszych modlitwą. Odpowiadając na powołanie salezjańskie obraliśmy drogę uświęcenia apostolskiego, zgodnie z wymogami Kościoła i dzisiejszego świata z ufnością zawierzając się Bogu Ojcu, który nas powołał.

 

W kwietniu 2003 roku, Lokalne Centrum Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników przy parafii pw. św. Jana Bosko w Szczecinie zostało zarejestrowane w Urzędzie Miejskim w Szczecinie jako Organizacja Pozarządowa OP, co daje możliwość ukazywania idei ks. Bosko przy okazji oficjalnych prezentacji OP.

 

Eugeniusz Berdzik

02.2011

 

 

 

 

 

 

© 2003-2019 by Parafia p.w. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu