Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie

Parafia


Galeria zdjęćSłowniczek liturgiczny - A

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Słowniczek liturgiczny - A

Adoracja - Słowo "upaść przed kimś" oznacza oddanie czci komuś znacznemu. Adoracja należy się tylko Bogu. W Apokalipsie św. Jana czytamy: "Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone" (Ap 4, 11). W rozwoju duchowym bardzo pomocna jest częsta adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. To właśnie wiara, że Bóg jest prawdziwie obecny w Eucharystii każe nam z pokorą klękać na kolana i wypowiadać modlitwy uwielbienia.

Akolita - to słowo pochodzące z języka greckiego: "akoluthos - towarzyszący sługa". Jest to mężczyzna - kandydat na kapłana, diakona lub osoba świecka, pomagająca diakonowi i kapłanowi w posłudze sprawowania Eucharystii. Do jego funkcji należy rozdzielanie komunii świętej oraz wystawianie Najświętszego Sakramentu (bez udzielania błogosławieństwa), w wypadku gdy nie może tego uczynić kapłan lub diakon, lub gdy wymaga tego sytuacja, np. duża liczba osób przystępujących do komunii. Akolitów mianuje biskup ordynariusz danej diecezji.

Akolita światła - ministrant służący ze świecami, latarniami lub pochodniami.

Alba (Albus - biały) - długa biała szata, ściągana pod szyją i związana w pasie, okrywa całą postać kapłana. Symbolizuje łaskę chrztu św. Była ona najpierw tuniką używana przez świeckich, przyodziewano w nią neofitów po Chrzcie św., potem od VI w. nosili ją tylko duchowni jako odzież, od X zaś w. nosili ją tylko w kościele. Alba wskazuje kapłanowi na czystość duszy, w której ma przystępować do ołtarza.

Ampułki - dwa małe dzbanuszki, jeden do wina, drugi do wody.

Asysta liturgiczna - osoby posługujące celebransowi.Zobacz także:

© 2003-2023 by Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu