Parafia p.w. św. Jana Bosko w Szczecinie

Parafia


Galeria zdjęćŻycie Wspólnoty

 

Salezjańska Wspólnota Charyzmatyczna Bóg jest Miłością (1J 4,8b)
przy Parafii Świętego Jana Bosko w Szczecinie
 -  treści formacyjne -

 

Rozdz. I. WSPÓLNOTA


§ 1. Salezjańską Wspólnotę Charyzmatyczną tworzą wierni Kościoła Katolickiego, którzy pragną kształtować w sobie dojrzałość chrześcijańską

 

 

 art. 1. Uczestniczą w celebracjach liturgicznych wspólnoty, spotkaniach modlitewnych, formacyjnych; ofiarują swoje cierpienia za Kościół (Kol 1,24)

art. 2. Pogłębiają wiedzę religijną: Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, literatura i media katolickie...

art. 3. Otwierają się na Boga i ludzi: osobowa relacja z Panem Bogiem i uznanie godności=wartości człowieka

art. 4. Wprowadzają wartości ewangeliczne w życie: uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała

 

 

§ 2. Kształtowanie dojrzałości chrześcijańskiej uwzględnia walory ducha salezjańskiego

art. 1. Troska o zbawienie własne i innych: "Daj mi dusze, resztę zabierz" - św. J. Bosko

 

art. 2. Zjednoczenie z Bogiem: żyć w obecności Boga = kontemplacja w działaniu

art. 3. Naśladowanie Najświętszej Maryi Panny w Jej oddaniu się Panu Bogu; Wspomożycielka Wiernych

art. 4. Świadomość Kościoła: wierność Następcy Piotra i jego nauczaniu; zaangażowanie w życie parafii

art. 5. Umiłowanie młodzieży: młodość = najpiękniejszy, najtrudniejszy i najważniejszy okres w życiu człowieka

art. 6. Dobroć, optymizm i radość. Dobroć rodzi zaufanie, na którym można budować radosną współpracę

 


Rozdz. II. WALOR CHARYZMATYCZNY, OPIEKA DUCHOWA
                 I POSŁUGA WE WSPÓLNOCIE


   §. 1. Celem   formacyjnym  Wspólnoty jest urzeczywistnianie tajemnicy paschalnej Jezusa  Chrystusa. Dokonuje się to poprzez:

art. 1. Odkrywanie w sobie darów Ducha Świętego. Są nimi przede wszystkim:

a) powołanie do świętości: życie łaską i wierność zobowiązaniom (stan, zawód, wiek...)

b) optymizm chrześcijański: odrzucenie grzechu i nadzieja zbawienia wiecznego; Pan Bóg daje mi potrzebne środki do osiągnięcia zbawienia; Jemu ufam!

art. 2. Życie sakramentalne

a) chrzest święty: postawa dziecka Bożego (w dniu chrztu Bóg Ojciec poświęcił mnie dla Siebie)

b) bierzmowanie: radykalizm ewangeliczny i świadectwo wiary w życiu: obowiązki wobec wiary...

c) Eucharystia: jedność z Mistycznym Ciałem Chrystusa - Kościołem; pokarm, by żyć Eucharystią...

d) sakrament pokuty i pojednania: przywracanie godności dziecka Bożego

e) sakrament małżeństwa: komunia osób, służba życiu, od miłości "ponieważ" do miłości "pomimo, że.."

f) sakrament chorych: = znak ostatecznego nawrócenia do Pana Boga. "Cierpienie jest również wezwaniem do ujawnienia moralnej wielkości człowieka, jego  duchowej  dojrzałości" Jan Paweł II, Salvifici doloris 22

 

§. 2. Opieka duchowa i posługa we Wspólnocie

 

art. 1. Opiekunem  Duchowym Wspólnoty jest salezjanin-kapłan wyznaczony przez dyrektora domu zakonnego.

art. 2. Animatorem Wspólnoty jest osoba świecka mianowana przez opiekuna duchowego i zatwierdzona przez proboszcza parafii. Uczestniczy on w spotkaniach Rady Wspólnoty Wychowawczo-Duszpasterskiej domu zakonnego.

art. 3. Grupę Pastoralną Wspólnoty stanowią osoby wskazane przez Animatora Wspólnoty i zatwierdzone przez Opiekuna Duchowego. Zakres odpowiedzialności Grupy, liczbę jej osób, tematykę i częstotliwość spotkań ustala Opiekun Duchowy w porozumieniu z Animatorem Wspólnoty.

art. 4. Biuletyn Parafialny Salezjańskiej Wspólnoty Charyzmatycznej "Bóg jest Miłością" (1J4,8b) Treści Tablicy Ogłoszeń i Strony internetowej oraz ogłoszenia okazyjne stanowią ważny element formacyjno-informacyjny Wspólnoty.
 

 

 

 

Szczęść Boże !
Opiekun  Duchowy Wspólnoty - ks. dr Zenon Hnatczak SDB

Szczecin, 17 listopada 2010 r.

 


Rzymsko-Katolicka Parafia  pw. św. Jana Bosko,
ul Witkiewicza 64, 71-125 Szczecin,
tel. 91-486-04-81;
www.janbosko.szczecin.pl

© 2003-2019 by Parafia p.w. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu