Parafia p.w. św. Jana Bosko w Szczecinie

Parafia


Galeria zdjęćSalezjanie w parafii św. Jana Bosko


 

Ks. Tadeusz Balicki SDB

I profesja zakonna: 22 sieprnia 1976
Święcenia kapłańskie: 18 czerwca 1985
Odpowiedzialności: 
Prezes Salezjańskiej Organizacji Sporotwej SL SALOS Szczecin
Radca Wspólnoty Zakonnej
Neokatechumenat

Miejsca posługi duszpasterskiej:

1985-1989 - Parafia Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Baniach (pomoc duszpasterska)
1989-2005 - Parafia św. Jana Bosko w Szczecinie; Prezes SL SALOS Szczecin
2005-2012 - Proboszcz Parafii i dyrektor wspólnoty św. Faustyny w Koninie
2012-2014 - Ekonom - Parafia Wspomożycielki Wiernych w Rumi;
2014- do dziś - Prezes SL SALOS Szczecin

imieniny: 28 października

 --------------------------

Ks. Waldemar Grzelec SDB

 

Odpowiedzialności: 
Kapelan Szpitala na Pomorzanach

Nowicjat: 
I profesja zakonna: 22 sierpnia 1978
Święcenia kapłański
: 17 czerwca 1986

Miejsca posługi duszpasterskiej:

 

imieniny: 11 grudnia
Ks. Leszek Kasperowicz SDB

Oddany Kosciołowi, ze względów zdrowotnych musiał zrezygnować z czynnej pracy duszpasterskiej.

Nowicjat: 1974-1975
I profesja zakonna: 22 sierpnia 1975
Święcenia kapłańskie: 8 czerwca 1982 

Miejsca poslugi duszpasterskiej
1982 - 1987 -Parafia pw. św. Rodziny w Pile;
1987 -1992- Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu;
1992 - 1995 -
Proboszcz Parafii pw. św. Rodziny w Pile;
1995  -
Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie

imieniny: 12 sierpnia  

-----------------------------------------------  

 

Ks. Jan Jermak SDB


Odpowiedzialności: 

Opiekun Parafialnego Zespołu CARITAS


Nowicjat: 1972-1973
Pierwsza profesja zakonna: 9 września 1973 r.
Święcenia kapłańskie: 10 czerwca 1980 r.

Miejsca posługi duszpasterskiej:

1980 - 1983 - Wikariusz - Parafia w Kobylnicy Słupskiej,
1983 - 1987 - Wikariusz - Parafia w Kawnicach;
1987 - 1995 - Proboszcz w parafii w Stowięcinie
1995 - 2001 - Proboszcz i Dyrektor w Dębnie
2001 - 2006 - Wikariusz w parafii M.B. Różańcowej w Szczecinie;
2006 - 2012 - Proboszcz i Dyrektor w parafii M.B. Różańcowej w Szczecnie;
2012 - 2015 - Ekonom w Szkołach Salezjańskich na Ku Słońcu w Szczecinie;
2015 - 2016 - Rektor Kaplicy Szkolnej w Szkołach Salezjańskich na Ku Słońcu w Szczecinie;
od 2016 roku - Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie (pomoc duszpasterska)

Imieniny: 24 czerwca


 

 

Ks. Mariusz Kowalski SDB

Odpowiedzialności: 
Wikariusz Dyrektora Wspólnoty
Dyrektor "Collegium Salesianum"
Dyrygent Chóru "Salesianum"
Transport Osobowy Krajowy i Międzynarodowy "Lenda".

NOWICJAT: 1993-1994
I profesja zakonna: 22 sierpnia 1994
Święcenia kapłańskie: 25 maja 2002

Miejsca poslugi duszpasterskiej:
2002-2012 -  Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego - Wykładowca Muzyki, Dyrygent Chóru i Orkiestry, Prezes Stowarzyszenia "Oratorium im. Poznańskiej Piątki" w Lądzie;
od 2012  - Dyrektor Collegium Salesianum w Szczecinie

imieniny: 19 stycznia

 Ks. Dariusz Łokietek SDB

Odpowiedzialności:
Ekonom Wspólnoty
Wikariusz Parafii
Katecheta w SP 51
Kancelaria Parafialna
Kościół Domowy

Moderator Ruchu "Światło-Życie"
Stancja dla Studentów "Salesianum".

Nowicjat: 1991-1992
I profesja zakonna: 22 sierpnia 1992
Swięcenia kapłańskie: 27 maja 2000

Miejsca poslugi duszpasterskiej:
2000-2002   Katecheta Szkoły Salezjańskie przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie
2002-2005   Katecheta i Wicedyrektor Szkoły Salezjańskiej w Toruniu
2005-2007   Pomoc duszpasterska w parafii Debrzno
2007-2012   Dyrektor Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie
2012-2018   Ekonom Domu Zakonnego i Wikariusz Parafii pw. św. Jana Bosko w Szczecinie.
2018 -         Dyrektor Domu Zakonnego pw. św. Jana Bosko w Szczecinie

imieniny: 19 grudnia

 

Ks. Damian Poleszczuk SDB

Odpowiedzialności:
Katecheta w SP 51
Duszpasterstwo Chorych

Nowicjat: 2000-2001
I profesja zakonna: 22 sierpnia 2001
Swięcenia kapłańskie: 23 maja 2009

Miejsca poslugi duszpasterskiej:

2009 - 2010 - Praca duszpasterska w Parafii w Czaplinku
2010 - 2011 - Kurs językowy w Irlandii
2011 - 2015 - Praca duszpasterska w Parafii św. Rodziny w Pile
2015 - 2017 - Wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rzepczynie
od 2017 - Praca duszpasterska w Parafii św. Jana Bosko w Szczecinie

Imieniny:

 Ks. Henryk Sak SDB

Odpowiedzialności:
Opiekun Żywego Różańca
Spowiednik.  

19.01.1933 - Urodzony w Kątach (Białostockie)
1951 - 1952 - Nowicjat w Czerwińsku nad Wisłą (I profesja zakonna: 2 sierpnia 1952)
1952 - 1954 - Studia filozoficzne w Woźniakowie
1954 - 1955 - Asytencja w Różańsku;
1955 - 1956 - Asytencja w Kowalewie;
1956 - 1957 - Asystencja w Lądzie;
1957 - 1961 - Studia Teologiczne w Lądzie;
Święcenia kapłańskie: 4 czerwca 1961
1961 - 1962 - Debrzno (katecheta);
1962 - 1967 - Pałowo (katecheta);
1967 - 1974 - Frombork (wikariusz);
9.04.1974 - Wyjazd na Misje do Brazylii
1974 - 1975 - Recife Bongi (nauka języka, pomoc);
1975 - Mustardinha (zastępstwo), Jaboatao Colonia (katechizacja i pomoc w duszpasterstwie parafialnym);
1975 - 1979 - Vicencia (proboszcz);
22.08.1979 - Powrót z Misji w Brazylii;
1979 - 1981 - Debrzno (wikariusz);
1981 - 1982 - Londyn (kurs językowy);
1982 - Sheffield (zastępstwo ks. Proboszcza);
20.09.1982 - Wyjazd na Misje do Zambii;
1982 - 1983 - Meheba Camp, Chingola,
1983-1984 - Ilondola (kurs języka chibemba);
1984 - 1984 - Luwingu (duszpasterstwo);
1984 - 1991 - Luwingu (dyrektor);
1991 - 1991 - Luwingu (duszpasterstwo);
1991 - 1994 - Lufubu (dyrektor);
14.06.1994 - Powrót z Misji
1994 - 1995 - Rumia (pomoc w duszpasterstwie);
6.01.1995 - 31.07.2012  - Szczecin św. Jan Bosko (kapelan Szpiatala na Pomorzanach);
2012 - do dziś - Szczecin św. Jan Bosko

imieniny: 19 stycznia

 ----------------------------------------------- 

  

Pan Stefan Sieradz SDB

Brat zakonny.

NOWICJAT:
I profesja zakonna: 10 października 1980
Śluby wieczyste: 
Odpowiedzialności:
Pomoc Ekonoma
Pracownik Portierni w Collegium Salesianum

 Miejsca poslugi salezjańskiej:

od 2012 - parafia św. Jana Bosko w Szczecinie.

 imieniny: 2 września

-----------------------------------------------  

 

 Ks. dr Stanisław Styrna SDB

Człowiek ogromnego Ducha. Spowiednik i kierownik duchowy. Dawny Proboszcz Parafii. 

Nowicjat: 1950-1951
I profesja zakonna: 2 sierpnia 1951
Święcenia kapłańskie: 29 czerwca 1960 

1963-1997 wykładowca Katolickiej Nauki Społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjanów w Lądzie,
1968-1976 rektor WSD, 
1966-1967 wykładowca na KUL; 
od 1970 dyr. wspólnoty zakonnej w Lądzie, 
1976-1978 inspektor Salezjańskiej Prowincji Świętego Stanisława Kostki w Warszawie, 
1979-1988 dyr. wspólnoty zakonnej i proboszcz parafii św. Rodziny w Pile, 
1980-1988 dziekan Dekanatu Pilskiego.

Od IX 1980 kapelan „S” w regionie pilskim (nieformalnie), w V 1981 honorowy gość I WZD Województwa Pilskiego. W 1981 autor w niezależnych pismach „Solidarność Pilska”, „W Naszej Szkole” (pismo KZ Oświaty i Wychowania w Pile). W 1981 organizował uroczystości poświęcenia sztandarów Komisji Zakładowych „S” w Pile, nabożeństwa poświęcenia krzyży dla zakładów pracy, Msze za Ojczyznę. W VII 1981 zainicjował powołanie KIK przy parafii św. Rodziny.

Po 13 XII 1981 ukrywał w parafii działaczy „S”; 14 XII 1981 współorganizator, następnie przewodniczący Diecezjalnego Komitetu Pomocy – Region Piła, współorganizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, odwiedzał internowanych z Dekanatu Pilskiego w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie (m.in. z ks. Stanisławem Salamonowiczem SDB, ks. Zbigniewem Łepką SDB), interweniował u władz ws. polepszenia warunków odosobnienia, właściwej opieki lekarskiej, umożliwienia uczestnictwa w praktykach religijnych w niedziele i święta, kierował petycje do władz w obronie internowanych i prześladowanych za przekonania. W 1983 współorganizator grupy pilskiej Pieszej Pielgrzymki Koszalińsko-Kołobrzeskiej na Jasną Górę z udziałem b. internowanych, i działaczy podziemnych struktur „S” (grupa słynęła z eksponowania symboliki „S” i głoszonych przez ks. St. Styrnę konferencji nt. społeczne). Od X 1984 członek Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy. 1984-1989 współorganizator Tygodni Społecznych i Tygodni Kultury Chrześcijańskiej przy kościele św. Rodziny (we współpracy z działaczami podziemnej „S” i KIK). W II 1987 inicjator powołania przy parafii św. Rodziny filii Instytutu Wyższej Kultury Religijnej im. Jana XXIII. Wielokrotnie karany przez kolegia ds. wykroczeń, nachodzony przez funkcjonariuszy SB, szykanowany przez władze (odmawiano wydania paszportu).

Od 1988 proboszcz i przełożony wspólnot zakonnych w parafiach w Szczecinie, Słupsku, Bydgoszczy; 
od 2000 w parafii św. Jana Bosko w Szczecinie. Przez wiele lat duszpasterz wspólnot Odnowy w Duchu Świętym. 
Od 1991 kurator Wspólnoty Uczennic Krzyża wyznaczony przez bp. Mariana Przykuckiego. 
Wieloletni radca inspektorialny w salezjańskich inspektoratach św. Stanisława Kostki w Warszawie i św. Wojciecha w Pile, członek wielu komisji inspektorialnych, moderator Kapituły Inspektorialnej w Lądzie; uczestnik trzech Kapituł Generalnych Zgromadzenia Salezjanów w Rzymie.

Autor kilku książek z materiałami formacyjnymi, także artykułów naukowych nt. katolickiej nauki społecznej.

Honorowy Obywatel Miasta Piła (2007).

21 II 1983 – 15 XII 1988 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Pile w ramach SOS/SOR krypt. Społecznik.

imieniny: 8 maja

 


Ks. Mariusz Wencławek SDB

Odpowiedzialności:
Proboszcz Parafii
Rada Wychowawczo-Duszpasterska
Salezjanie Współpracownicy
Wdowy i Wdowcy
Osoby Konsekrowane
Kancelaria 
Parafialna
Wspólnota "Bóg jest Miłością"
ADMA - Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki Wiernych
Zespół "Symfoneo"

Nowicjat: 1991-1992
I profesja zakonna: 22 sierpnia 1992
Święcenia kapłańskie: 27 maja 2000

Miejsca poslugi duszpasterskiej:
2000-2005   Szczecin, parafia św. Jana Bosko /pomoc duszpasterska/
2005-2011   Piła, Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego /Delegat ds. Duszpasterstwa Młodzieżowego, Prezes Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży/
2011-2012   Różańsko, parafia pw. św. Michała Archanioła /pomoc duszpasterska/
2012-2018   Dyrektor i Proboszcz parafii pw. św. Jana Bosko w Szczecine
2018 -           Proboszcz parafii pw. św. Jana Bosko w Szczecinie

imieniny: 19 stycznia
kontakt: wenclawek@gmail.com

 

© 2003-2019 by Parafia p.w. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu