Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie

Liturgiczna Służba Ołtarza


Galeria zdjęćSłowniczek liturgiczny - K

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Słowniczek liturgiczny - K

Kantor - osoba śpiewająca psalmy lub inne śpiewy w czasie zgromadzenia liturgicznego.

Kapa - długie i szerokie okrycie, zarzucane na ramiona i spięte na piersiach. Pierwotnie był to płaszcz z kapturem, chroniący kapłana od deszczu w czasie procesji. Noszą ją duchowni (wyżsi i niżsi) na nieszporach, procesjach i innych nabożeństwach.

Kapłan - Kościół udziela sakramentu święceń kapłańskich (prezbiteratu) tylko mężczyznom ochrzczonym, którzy dobrowolnie przyjmują celibat (życie w stanie bezżennym). Sakramentu święceń udziela biskup przez włożenie rąk, któremu towarzyszy uroczysta modlitwa konsekracyjna. Kapłani służą ludowi Bożemu przez głoszenie Ewangelii, przez posługę duszpasterską i sprawowanie sakramentów, a zwłaszcza przez składanie Ofiary Eucharystycznej. Prezbiterzy są współpracownikami biskupów. Wszyscy wierzący zobowiązani są do modlitwy za kapłanów, aby godnie sprawowali swój urząd.

Kielich - jest to naczynie, które we Mszy św. służy do konsekracji wina; jest to czasza wsparta na podstawie. Czasza powinna być ze złota lub srebra, wewnątrz wyzłacana.

Kler - jest to wspólne określenie osób, które jako diakon, kapłan czy biskup zostają przez sakrament święceń przeznaczone do posługi ludowi Bożemu w Kościele lokalnym. Włączenie (inkardynacja) do kleru tego Kościoła następuje przez święcenia diakonatu.

Komża - jest to biała szata, zastępująca albę, niegdyś długa jak alba, a dziś sięgająca tylko kolan. Używają jej duchowni przy spełnieniu czynności religijnych; zawsze koloru białego, od IX w. strój ministranta.

Koncelebransi - kapłani współprzewodniczący Mszy Świętej.

Korporał - (corpus - ciało) kawałek płótna w kształcie prostokąta rozkładany na ołtarz; na nim dopiero stawia się kielich oraz patenę z Hostią podczas liturgii eucharystycznej lub monstrancję

Krucyferariusz - ministrant niosący krzyż procesyjny.

Krzyż procesyjny - krzyż przeznaczony do noszenia w czasie procesji.

Księgi liturgiczne - Każda księga liturgiczna zawiera teksty i przepisy odnośnie obrzędów liturgicznych Kościoła katolickiego i musi być zatwierdzona przez Stolicę Apostolską. Tak zwana Święta Kongregacja Kultu Bożego wydaje zawsze pierwszy egzemplarz księgi liturgicznej, na którym muszą się wzorcować wszystkie inne wydania i przekłady.
Rodzaje ksiąg liturgicznych:

  • Mszał - to główna księga liturgiczna zawierająca teksty stałe i zmienne Mszy św. oraz sposób jej odprawiania.
  • Lekcjonarz mszalny - zawiera mszalne czytania biblijne i śpiewy na wszystkie dni roku liturgicznego.
  • Kancjonał - to zbiór psalmów międzylekcyjnych i śpiewów przed Ewangelią, a także śpiewy liturgiczne i pieśni zatwierdzone przez władzę kościelną.
  • Ewangeliarz - zawiera czytania z Ewangelii na wszystkie dni roku liturgicznego.
  • Liturgia godzin czyli brewiarz - to księga codziennej modlitwy całego Kościoła odmawianej przez kapłanów, zakonników, zakonnice i ludzi świeckich.
  • Rytuał - zbiór ksiąg zawierających teksty i przepisy przy sprawowaniu sakramentów i sakramentaliów.
  • Kalendarz liturgiczny - zawiera wykaz świąt i uroczystości kościelnych oraz aktualne przepisy ich odprawiania w liturgii dla danej diecezji lub zakonu.


Zobacz także:

© 2003-2024 by Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu