VII Salezjański Ogólnopolski Festiwal Teatralny

Regulamin


VII SALEZJAŃSKI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRALNY SOFFT 2013
SZCZECIN, 02.08.-05.08.2013 r.

R E G U L A M I N

 

Organizatorzy:

 • Teatr Abanoia
 • Centrum Kultury Manuartefaktura
 • Fundacja Forum GRYF

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Do części konkursowej mogą być zgłaszane amatorskie zespoły teatralne, których członkowie ukończyli 15 lat.
 2. Organizatorzy nie narzucają tematu przewodniego prezentowanego przedstawienia. Nie ma ograniczeń dotyczących formy spektaklu.
 3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 45 minut, a czas przygotowania do spektaklu (ustawienie dekoracji, świateł itp.) nie może przekroczyć 20 minut. Ograniczenia czasowe będą ściśle przestrzegane, a wydłużenie czasu prezentacji lub przygotowania jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorami. Dopuszcza się możliwość dyskwalifikacji zespołu przekraczającego określone w Regulaminie ograniczenia czasowe.
 4. Organizatorzy zakwalifikują zespoły do części konkursowej Festiwalu na podstawie przesłanych kart uczestnictwa i nagrania spektaklu w formacie dvd. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zapraszania zespołów poza systemem kwalifikacyjnym.
 5. Zgłoszenia oraz materiały promocyjne zespołów należy nadsyłać do dnia 10 czerwca 2013 r. na adres: Konrad Pachciarek, ul. Kaliny 9/3, 71-118 Szczecin. Materiały promocyjne można również przesyłać na adres e-mail: abanoia@autograf.pl. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów. Przyjmowane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia zawierające:
  • wypełnioną i podpisaną przez instruktora lub opiekuna kartę uczestnictwa,
  • nagranie spektaklu w formacie dvd,
  • szkic planu przestrzeni gry (wymiary przestrzeni, usytuowanie publiczności, warunki techniczne).
 6. O kwalifikacji do części konkursowej Festiwalu zespoły zostaną poinformowane do 25 czerwca 2013 r.
 7. Wpisowe za udział w Festiwalu wynosi 100 zł od osoby. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają noclegi w Collegium Salesianum przy ul. Św. Jana Bosko 1 w Szczecinie (02/03, 03/04, 04/05 sierpnia 2013; należy zabrać ze sobą karimaty i śpiwory) oraz wyżywienie w czasie trwania Festiwalu (od kolacji w piątek 02 sierpnia do obiadu w poniedziałek 05 sierpnia 2013 r.). Wpisowe uprawnia do wzięcia udziału w warsztatach, a także do wstępu na wszystkie spektakle festiwalowe oraz imprezy towarzyszące. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
 8. Wpłaty wpisowego za udział w Festiwalu należy dokonać najpóźniej do dnia 10 lipca 2013 r. na rachunek bankowy: Fundacja Forum GRYF, nr rachunku: 95 1060 0076 0000 3300 0069 8025 (w tytule wpłaty proszę wpisać nazwę Teatru, adres z kodem pocztowym oraz "SOFFT 2013"). Dane do rachunku po dokonaniu wpłaty proszę przesłać na e-mail: halikarnas@op.pl.
 9. Zespoły biorące udział w części konkursowej Festiwalu muszą zgłosić się w biurze Festiwalu i odebrać akredytację w piątek 02 sierpnia 2013 r. do godz. 14.00.
 10. Kolejność występów ustalają Organizatorzy. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest indywidualne ustalenie dnia i godziny przedstawienia konkursowego.
 11. Organizatorzy powołają jury, które dokona analizy i oceny spektakli konkursowych. W trakcie trwania Festiwalu możliwe są konsultacje z jurorami.
 12. Uczestnicy Festiwalu wezmą udział w paradzie będącej kulminacyjnym wydarzeniem Finału Regat Tall Ships Races 2013 (niedziela 4 sierpnia 2013 r.). Wspólne działania o charakterze performatywnym zostaną przygotowane na warsztatach, które odbędą się podczas Festiwalu. Nieuczestniczenie przez zakwalifikowany do części konkursowej zespół w całym Festiwalu, a w szczególności odstąpienie od czynnego udziału w paradzie, stanowi dla Organizatorów podstawę do dyskwalifikacji tego zespołu.
 13. O sposobie przygotowania się do warsztatów oraz do udziału w paradzie, Organizatorzy poinformują zakwalifikowane do części konkursowej zespoły, najpóźniej do 30 czerwca 2013 r.
 14. Organizatorzy przewidują nagrody dla najlepszych zespołów i inne nagrody według uznania jury. Wszystkie zespoły otrzymają dyplom uczestnictwa w Festiwalu.
 15. W sali widowiskowej Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, oświetlenie i obsługę techniczną. Nie zapewnia się elementów scenograficznych.
 16. Uczestnicy Festiwalu udzielają nieodpłatnie praw do rejestracji telewizyjnej i radiowej oraz do publikacji i prezentacji spektakli, a także dają zgodę na bezpłatne zamieszczenie w prasie i publikacjach festiwalowych materiałów informacyjnych.
 17. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów Festiwalu.
 18. Ważnym wydarzeniem w czasie Festiwalu jest Msza święta w intencji aktorów, twórców sztuki i animatorów kultury, która będzie celebrowana w niedzielę o godzinie 12.00 w kaplicy p.w. Św. Jana Bosko przy ul. Witkiewicza 64. Na tą niedzielną Eucharystię serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników Festiwalu.
 19. Szczegółowych informacji udziela dyrektor VII SOFFT 2013 Konrad Pachciarek, tel. 601 868 316 po godz. 16.00, e-mail: halikarnas@op.pl, abanoia@autograf.pl; www.sofft.eu, www.abanoia.tast.pl.

 

O festiwalu SOFFT

ks. Bosko i teatrOrganizatorzy:


Teatr Abanoia Fundacja Forum GRYF Manuartefaktura

Patronaty:


Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria p.w. św. Wojciecha w Pile Miasto Szczecin Uniwersytet Szczeciński

Patronat medialny:


TVP Szczecin Polskie Radio Szczecin Kurier Szczeciński Telewizja Pomerania Portal regionalny Szczecin - Stetinum to informacje, wydarzenia oraz wiadomości Szczecin Teatr dla Was wSzczecinie.pl - portal lokalny miasta Szczecin ichtis.info - portal młodych TU JEST BOSKO - portal młodzieżowy

Partnerzy:


Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego Teatr Współczesny Ośrodek Teatralny KANA Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego Parafia św. Jana Bosko w Szczecinie Fotomanu Pierniki Szczecińskie Tast Teatr ognia Lascar Projekt Alice Teatr ognia Piromancja

Pisali o nas:

Galeria zdjęć

Relacja z SOFFT 2012

W niedzielę 10. czerwca cyrkową galą finałową, koncertem szczecińskiego zespołu Muzykanci oraz werdyktem jury z rozdaniem nagród zakończył się VI Salezjański Ogólnopolski Festiwal Teatralny SOFFT 2012. [więcej]

Relacja z SOFFT 2011

W niedzielę 12. czerwca cyrkową galą finałową, koncertem szczecińskiego zespołu Muzykanci oraz werdyktem jury z rozdaniem nagród zakończył się V Salezjański Ogólnopolski Festiwal Teatralny SOFFT 2011. [więcej]

Pozostałe relacje z SOFFT: 2010 | 2009 | 2008 | 2007

Projekt i wykonanie: Radziu.eu