Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie

Galerie


Galeria zdjęć


Obłóczyny ministrantów (17.11.2019 r.) (17 listopada 2019 r.)


1   |   2      »      [2]


W nie­dzielę, 17 listo­pada 2019 r. pod­czas Mszy św. o godz. 10.30 trzej mini­stran­ci otrzy­mali pele­rynkę i zło­żyli ślu­bo­wa­nie. Po dłu­gim okre­sie przy­go­to­wań, służby i osta­tecz­nym pod­ję­ciu decy­zji, kan­dy­da­tów przed­sta­wił opie­kun LSO ks. Piotr Przy­bor­ski. Aktu usta­no­wie­nia mini­stran­tami i nało­że­nia pele­ry­nek doko­nał ks. Pro­boszcz Mariusz Wen­cła­wek.

© 2003-2024 by Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu