Parafia p.w. św. Jana Bosko w Szczecinie

Wspólnoty


Galeria zdjęćStowarzyszenie Maryi Wspomożycielki Wiernych

Dzieje kultu Wspomożycielki

Nabożeństwo do MB Wspomożycielki sięga początków chrześcijaństwa. Tytułu Wspomożycielka używają ojcowie Kościoła - Św. Efrem (+ 373), Grzegorz z Nazjanzu + ok. 390). Do wieku XVI powstało wiele sanktuariów pod Imieniem Wspomożycielki - w Italii ponad 20, podobnie w Bawarii, wiele obrazów zostało koronowanych.

Wydarzenia historyczne - zwycięstwo pod Lepanto (7.X.1571) - wezwanie Wspomożenie Wiernych - weszło do Litanii loretańskiej; zwycięstwo pod Wiedniem (12.IX.1683) - spowodowało rozszerzenie się Arcybractwa Wspomożycielki Wiernych.

Za uwolnienie z niewoli Napoleona w 1816, Papież Piusa VII ustanowił święto 24.V. Powstawały kościoły, sanktuaria, ich liczba wzrosła najpierw do 220, a następnie do ok.1000, także obrazy, figury itp. znaki czci dla Wspomożycielki.

"Madonna Św. Jana Bosko"

Nową historię kultu Maryi Wspomożycielki Wiernych rozpoczyna św. Jan Bosko(1815-1888).

On sam czci Maryję kolejno jako - Różańcową, Pocieszycielkę, Niepokalaną, a ok. roku 1863 jako Wspomożycielkę. Zewnętrznym wyrazem kultu jest budowa Bazyliki Wspomożycielki Wiernych (1864-68) z wielkim obrazem Wspomożycielki, namalowanym przez Tomasza Lorenzone w r. 1867, według wskazań ks. Bosko.

Ks. Bosko szerzy kult Maryi Wspomożycielki - poprzez medalik Wspomożycielki od r. 1866, nowennę, wezwanie, Błogosławieństwo (od 15.V.1878), Instytut Córek Maryi Wspomożycielki (1872), bractwo Wspomożycielki (1869). Wszystkie dzieła ks. Bosko naznaczone są czcią i miłością do Wspomożycielki, oraz ogarnięte cudami przez Jej wstawiennictwo.

Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki Wiernych

Historycznie pierwsze bractwa Wspomożycielki Wiernych powstają w Passawie (1627), Monachium (1683) i rozszerzają się bardzo szybko w Bawarii, Austrii, Hiszpanii, Ameryce Południowej, Piemoncie, także w Polsce.

W Turynie bractwo Wspomożycielki (od r. 1690 wg tradycji monachijskiej) chyli się ku upadkowi i wtedy Ks. Bosko niejako wskrzesza je w r. 1869 i ściśle wiąże ze swoimi dziełami. Zostaje kanonicznie erygowane w Turynie 18.IV.1869 r. Papież Pius IX dnia 5.IV.1870 ustanowił je Arcykonfraternią z prawem dołączania do siebie Stowarzyszeń o takiej samej nazwie i takim samym celu, a powstających w różnych częściach świata.

5.VII.1989 r. Przełożony Generalny SDB wraz ze swoją Radą uznał w sposób oficjalny przynależność Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki Wiernych do Rodziny Salezjańskiej.

Stowarzyszenie MWW otrzymało pierwszy Regulamin od ks. Bosko, współcześnie został odnowiony i zatwierdzony 24.VII.1997 r.

Stowarzyszenie MWW w Szczecinie

Od początku powstania Parafii Św. Jana Bosko w Szczecinie Maryja Wspomożycielka Wiernych jest bardzo czczona. Najpierw 24 maja, a następnie każdego miesiąca. Kolejno pojawił się specjalnie namalowany Obraz Wspomożycielki i ołtarz boczny w Kaplicy. Następnie rozpoczęła się Stała Nowenna do Wspomożycielki we środy o godz. 18.00. Wówczas 24 każdego miesiąca określony został jako Dzień Hołdu Wspomożycielce. Tak było przez lata.

W Uroczystość Wspomożycielki 24 maja 2005 z okazji mszy św. kapłan głoszący homilię ukazał wydarzenia związane z Maryją Wspomożycielką w działalności ks. Bosko, oraz powstanie Stowarzyszenia MWW. Podsunął też propozycję, aby to Stowarzyszenie ukształtowało się także przy parafii św. Jana Bosko w Szczecinie.

19.X.2005 po mszy św. we środę nastąpiło pierwsze spotkanie kandydatów do SWW.

24.I.2006 w dzień Hołdu Wspomożyciele, w Nowennie do Św. Jana Bosko i w Święto Franciszka Salezego - po kilku tygodniach przygotowaniu - w czasie Mszy św. nastąpiło przyjęcie pierwszych 74 członków Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki Wiernych.

Natomiast 24.III zostały ogłoszone wyniki wyborów do Rady Lokalnego Stowarzyszenia i skierowanie spisu członków i prośby do ks. Inspektora o zatwierdzenie Oddziału Lokalnego SMWW i skierowanie do Turynu do ADMA przy Bazylice Wspomożycielki. Animatorem Duchowym SMWW jest ks. Stanisław Styrna, który dba o formację w duchu salezjańskim i o łączność z kościołem partykularnym. Rada służy członkom stowarzyszenia aby zostały osiągnięte cele, do jakich stowarzyszenie zostało powołane.

24.V.2006 do Stowarzyszenia zostało przyjętych dalszych 8 członków.

04.X.2006 do Stowarzyszenia zostało przyjętych 10 członków.

24.I.2007 do Stowarzyszenia zostało przyjętych 4 członków.

Istnieje stała zachęta do włączania się do SMWW.

STOWARZYSZENIE MWW

Jest miejscem i środowiskiem spotkania ludzi wiary, ofiaruje drogę uświęcenia i apostolatu według charyzmatu ks. Bosko.

Wstąpienie do Stowarzyszenia pociąga za sobą następujące wezwania:
Miłość i Naśladowanie Maryi w życiu osobistym,
w rodzinie najbliższej i dalszej,
środowisku życia i pracy, oraz kontaktów towarzyskich, koleżeńskich,
ze szczególnie w postawie służebnej wobec młodzieży
i potrzebujących pomocy.
Życie i propagowanie nabożeństwa do Maryi Wspomożycielki Wiernych, wg ducha ks. Bosko.

Tworzenie wspólnoty Kościoła, którego Maryja jest wzorem i figurą, zwłaszcza - uczestnictwo w życiu liturgicznym,
szczególnie w Eucharystii
przez częste uczestnictwo i przyjmowanie komunii św.,
przez Adoracje NS,
przez nawiedzenia NS w kościołach i kaplicach,
także przez Sakrament Pojednania regularny, lub częsty,
z pracą nad sobą.
Osobiste zaangażowanie w życiu chrześcijańskim i jego apostolacie.

Modlitwa w intencji wszystkich rodzajów powołań w Kościele:
świeckich,
zakonnych, do różnych form życia konsekrowanego,
kapłańskich,
ze szczególnym uprzywilejowaniem powołań do Rodziny Salezjańskiej.

o nowe, liczne i święte powołania
oraz o wytrwanie w powołaniach.

W codzienności życia trwanie w postawie uwielbienia i wdzięczności wobec Boga, także w przeżywaniu trudności i krzyża, na wzór Maryi.

Św. Jan Bosko zapewnia nas, że "Maryja kontynuuje z nieba, posłannictwo Matki Kościoła i Wspomożycielki Wiernych, jakie rozpoczęła na ziemi".

Ksiądz Stanisław Styrna SDB

© 2003-2019 by Parafia p.w. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu