Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie

Liturgiczna Służba Ołtarza


Galeria zdjęćSłowniczek liturgiczny - M

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Słowniczek liturgiczny - M

Ministrant - jest to osoba usługująca kapłanowi przy liturgii mszalnej. Funkcja ta uzyskała samodzielny charakter, kiedy podczas Mszy Świętej bez udziału ludzi różne posługi musiały być spełniane przez jednego usługującego, który to zwyczaj przeniesiony został również na Msze publiczne. Obecnie poszczególne posługi (czytanie, śpiew, przyniesienie darów, udzielanie Komunii św.) są w prawdzie znowu rozdzielone, pomimo to jednak ministranci są potrzebni do noszenia krzyża, świeczników, pochodni i kadzielnicy, do dzwonienia i obmycia rąk, w razie braku odpowiednich usługujących, również do przygotowania ołtarza i przynoszenia darów. Z dawien dawna zadania te powierzano chłopcom - zwłaszcza czytanie, z uwagi na ich przenikliwy, dźwięczny głos; często uważano ich wręcz za "młodych duchownych" i odpowiednio ubierano.

Ministrant Ołtarza - ministrant, który w czasie Mszy Świętej służy przy kielichu, patenie, ampułkach, lawaterzu itd.

Mitra - ozdobne nakrycie głowy używane przez biskupa.

Modlitwa Powszechna - zbiór intencji, w których odprawiana jest Msza Św.

Monstrancja - jest to naczynie zrobione w formie słońca lub wieżyczki, służy ono dla okazania wiernym Pana Jezusa w czasie wystawienia lub procesji. Monstrancja posiada wewnątrz za szkłem małe naczyńko, podtrzymujące Hostię w postawie stojącej, które się nazywa melchizedech lub lunula (z łac. luna). Gdy kapłan bierze do rąk monstrancję, by nią pobłogosławić wiernych, wkładają mu na ramiona jedwabny welon; w czasie procesji niosą ludzie nad monstrancją baldachim: w ten sposób Kościół pragnie uczcić Pana Jezusa.

Msza święta - Mszę świętą ustanowił Pan Jezus podczas spożywania z Apostołami Ostatniej Wieczerzy, przed swoją męką i śmiercią. Wtedy w Wieczerniku przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew, dał je uczniom do spożycia, i polecił im: "To czyńcie na moją pamiątkę". Tak więc najpierw Apostołowie, a potem ich następcy: biskupi i kapłani, stosując się do nakazu Chrystusa, stale odprawiają Mszę św. W każdej Mszy św. zawiera się tajemnica męki śmierci Pana Jezusa oraz Jego chwalebnego zmartwychwstania. Msza św. jest ucztą, na którą zaprasza nas sam Chrystus, gdyż nas kocha. Chce tę ucztę spożywać z nami tak jak to uczynił w Wieczerniku z umiłowanymi Apostołami. Podczas każdej Mszy św. Jezus przemawia do nas przez usta kapłana, ofiarowuje się za nas Bogu Ojcu, oddaje się nam cały w komunii św. karmiąc nas swoim Ciałem. Przez uczestnictwo we Mszy św. Pan Jezus przygotowuje nas do życia wiecznego, do ciągłego ucztowania w niebie.
Msza św. składa się z następujących części:

  1. obrzędy wstępne
  2. liturgia słowa
  3. liturgia eucharystyczna
  4. obrzędy zakończeniowe


Zobacz także:

© 2003-2024 by Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu